Huangchuan China station arrival, departure time of 1202-1203- Shihe to Shenzhen

Station Name: Huangchuan, China
Train Name: 1202-1203- Shihe to Shenzhen
Arrives at: 13:17
Departs at: 13:25
Duration/Halt: 1:29

Distance Covered: 104km
City Name: Huangchuan, China
Cost of hard Seat: $2
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $8/$8/$7

More stoppings of 1202-1203- Shihe to Shenzhen

All stoppings of 1202-1203- Shihe to Shenzhen
All departures and Arrivals of Huangchuan station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
1202-1203- Xinyang 11:48 11:48 0:00
1202-1203- Luoshan 12:20 12:23 0:32 46km
1202-1203- Xixian 12:42 12:45 0:54 73km
1202-1203- Huangchuan 13:17 13:25 1:29 104km
1202-1203- Xinxian 14:01 14:03 2:13 164km