Xinxian China station arrival, departure time of 1202-1203- Shihe to Shenzhen

Station Name: Xinxian, China
Train Name: 1202-1203- Shihe to Shenzhen
Arrives at: 14:01
Departs at: 14:03
Duration/Halt: 2:13

Distance Covered: 164km
City Name: Xinxian, China
Cost of hard Seat: $3
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $9/$9/$8

More stoppings of 1202-1203- Shihe to Shenzhen

All stoppings of 1202-1203- Shihe to Shenzhen
All departures and Arrivals of Xinxian station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
1202-1203- Xinyang 11:48 11:48 0:00
1202-1203- Luoshan 12:20 12:23 0:32 46km
1202-1203- Xixian 12:42 12:45 0:54 73km
1202-1203- Huangchuan 13:17 13:25 1:29 104km
1202-1203- Xinxian 14:01 14:03 2:13 164km