Suzhou Railway Station China station arrival, departure time of 4310-0000- Horqin to Shanghai

Station Name: Suzhou Railway Station, China
Train Name: 4310-0000- Horqin to Shanghai
Arrives at: 16:51
Departs at: 16:55
Duration/Halt: 28:26:00

Distance Covered: 2101km
City Name: Suzhou, China
Cost of hard Seat: $35
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $67/$65/$62

More stoppings of 4310-0000- Horqin to Shanghai

All stoppings of 4310-0000- Horqin to Shanghai
All departures and Arrivals of Suzhou Railway Station station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
4310-0000- Tongliao 12:25 12:25 0:00
4310-0000- Ganqika 13:18 13:22 0:53 76km
4310-0000- Zhangwu 14:04 14:09 1:39 142km
4310-0000- Xinlitun 14:46 14:50 2:21 195km
4310-0000- Fuxin 15:55 16:50 3:30 256km