Kompannavidiya Sri Lanka Station Train Time

Kompannavidiya is a railway station in Sri Lanka.
The arrival and departure timings of major trains at Kompannavidiya, halting time and train details that stop in this railway station in Sri Lanka are displayed here.

You can view the entire Kompannavidiya train time schedule like stoppings, arrivals, departures and halting times by clicking on the train name link.

Train Name Departure
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8710 - Kompannavidiya 4:36
To Colombo Fort Train Time Table - 8302 - Kompannavidiya 5:07
To Colombo Fort Train Time Table - 8304 - Kompannavidiya 5:37
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8716 - Kompannavidiya 5:40
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8717 - Kompannavidiya 5:57
To Colombo Fort Train Time Table - 8309 - Kompannavidiya 6:17
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8724 - Kompannavidiya 6:26
To Colombo Fort Train Time Table - 8311 - Kompannavidiya 6:46
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8050 - Kompannavidiya 6:55
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8718 - Kompannavidiya 6:56
To Colombo Fort Train Time Table - 8723 - Kompannavidiya 7:04
To Colombo Fort Train Time Table - 8310 - Kompannavidiya 7:07
To Colombo Fort Train Time Table - 8317 - Kompannavidiya 7:21
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8730 - Kompannavidiya 7:22
To Colombo Fort Train Time Table - 8320 - Kompannavidiya 7:25
To Colombo Fort Train Time Table - 8318 - Kompannavidiya 7:28
To Colombo Fort Train Time Table - 8321 - Kompannavidiya 7:31
To Colombo Fort Train Time Table - 8316 - Kompannavidiya 7:32
To Colombo Fort Train Time Table - 8327 - Kompannavidiya 7:37
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8727 - Kompannavidiya 7:37
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8725 - Kompannavidiya 7:41
To Colombo Fort Train Time Table - 8097 - Kompannavidiya 7:46
To Colombo Fort Train Time Table - 8313 - Kompannavidiya 7:48
To Colombo Fort Train Time Table - 8326 - Kompannavidiya 7:51
To Colombo Fort Train Time Table - 8324 - Kompannavidiya 7:57
To Colombo Fort Train Time Table - 8325 - Kompannavidiya 8:04
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8733 - Kompannavidiya 8:06
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8732 - Kompannavidiya 8:17
To Colombo Fort Train Time Table - 8328 - Kompannavidiya 8:18
To Colombo Fort Train Time Table - 8333 - Kompannavidiya 8:28
To Colombo Fort Train Time Table - 8334 - Kompannavidiya 8:34
To Colombo Fort Train Time Table - 8331 - Kompannavidiya 8:39
To Colombo Fort Train Time Table - 8736 - Kompannavidiya 8:49
To Colombo Fort Train Time Table - 8335 - Kompannavidiya 8:54
To Colombo Fort Train Time Table - 8330 - Kompannavidiya 9:09
To Colombo Fort Train Time Table - 8342 - Kompannavidiya 9:26
To Colombo Fort Train Time Table - 8346 - Kompannavidiya 9:34
To Colombo Fort Train Time Table - 8343 - Kompannavidiya 9:36
To Colombo Fort Train Time Table - 8341 - Kompannavidiya 9:39
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8741 - Kompannavidiya 9:40
To Colombo Fort Train Time Table - 8336 - Kompannavidiya 10:32
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8742 - Kompannavidiya 11:15
Colombo Fort To Kompannavidiya - 4 - Kompannavidiya 11:29
To Colombo Fort Train Time Table - 8344 - Kompannavidiya 11:59
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8744 - Kompannavidiya 12:10
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8748 - Kompannavidiya 13:36
To Colombo Fort Train Time Table - 8350 - Kompannavidiya 14:03
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8751 - Kompannavidiya 14:10
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8749 - Kompannavidiya 14:36
To Colombo Fort Train Time Table - 8352 - Kompannavidiya 14:53
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8755 - Kompannavidiya 15:06
To Colombo Fort Train Time Table - 8363 - Kompannavidiya 15:21
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8756 - Kompannavidiya 15:21
To Colombo Fort Train Time Table - 8364 - Kompannavidiya 15:27
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8757 - Kompannavidiya 15:55
To Colombo Fort Train Time Table - 8355 - Kompannavidiya 15:57
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8762 - Kompannavidiya 16:05
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8765 - Kompannavidiya 16:16
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8761 - Kompannavidiya 16:20
To Colombo Fort Train Time Table - 8356 - Kompannavidiya 16:27
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8763 - Kompannavidiya 16:30
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8758 - Kompannavidiya 16:50
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8759 - Kompannavidiya 17:00
To Colombo Fort Train Time Table - 8365 - Kompannavidiya 17:06
To Colombo Fort Train Time Table - 8362 - Kompannavidiya 17:12
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8094 - Kompannavidiya 17:15
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8760 - Kompannavidiya 17:25
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8764 - Kompannavidiya 17:30
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8772 - Kompannavidiya 17:40
To Colombo Fort Train Time Table - 8367 - Kompannavidiya 17:59
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8766 - Kompannavidiya 18:00
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8773 - Kompannavidiya 18:15
To Colombo Fort Train Time Table - 8374 - Kompannavidiya 18:18
To Colombo Fort Train Time Table - 8378 - Kompannavidiya 18:24
To Colombo Fort Train Time Table - 8373 - Kompannavidiya 18:28
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8774 - Kompannavidiya 18:35
To Colombo Fort Train Time Table - 8372 - Kompannavidiya 18:47
To Colombo Fort Train Time Table - 8376 - Kompannavidiya 18:53
To Colombo Fort Train Time Table - 8375 - Kompannavidiya 19:27
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8780 - Kompannavidiya 19:50
To Colombo Fort Train Time Table - 8781 - Kompannavidiya 19:54
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8782 - Kompannavidiya 20:40
Colombo Fort To Kompannavidiya - 8783 - Kompannavidiya 21:35
To Colombo Fort Train Time Table - 8391 - Kompannavidiya 21:40
To Colombo Fort Train Time Table - 8390 - Kompannavidiya 22:30