Bhiria Road Pakistan station arrival, departure time of Sukkur Express (up)

Station Name: Bhiria Road, China
Train Name: Sukkur Express (up)
Arrives at: 3:58:00
Departs at: 4:00:00

More stoppings of Sukkur Express (up)

More stoppings of Sukkur Express (up)
All departures and Arrivals of Bhiria Road station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time
Sukkur Express (up)- Karachi City 22:00:00
Sukkur Express (up)- Karachi Cant 22:10:00 22:15:00
Sukkur Express (up)- Drigh Colony 22:30:00 22:32:00
Sukkur Express (up)- Landhi Jn 22:48:00 22:50:00
Sukkur Express (up)- Kotri Jn 0:30:00 0:45:00