Shexian China station arrival, departure time of 4482- Shexian to Tianjin

Station Name: Shexian, China
Train Name: 4482- Shexian to Tianjin
Arrives at: 0:00
Departs at: 7:16
Duration/Halt: 0-7:0-16

Distance Covered:
City Name: Shexian, China
Cost of hard Seat:
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper:

More stoppings of 4482- Shexian to Tianjin

All stoppings of 4482- Shexian to Tianjin
All departures and Arrivals of Shexian station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
4482- Shexian 0:00 7:16 0-7:0-16
4482- Jingdian 7:32 7:34 0:16 7km
4482- Dongwu 8:03 8:05 0:47 22km
4482- Yangyi 8:26 8:28 1:10 34km
4482- Xinguzhen 8:49 9:01 1:33 49km