Antu China station arrival, departure time of 2036-2037- Harbin to Tumen

Station Name: Antu, China
Train Name: 2036-2037- Harbin to Tumen
Arrives at: 5:41
Departs at: 5:46
Duration/Halt: 10:08

Distance Covered: 464km
City Name: Antu, China
Cost of hard Seat: $6
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $13/$13/$13

More stoppings of 2036-2037- Harbin to Tumen

All stoppings of 2036-2037- Harbin to Tumen
All departures and Arrivals of Antu station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
2036-2037- Harbin Railway Station 19:33 19:33 0:00
2036-2037- Wangzhaotun 19:42 19:48 0:09 5km
2036-2037- Xiangfang 19:53 20:00 0:20 7km
2036-2037- Sunjia 20:10 20:12 0:37 12km
2036-2037- Pingfang 20:27 20:35 0:54 25km