Shenzhou China station arrival, departure time of 1303- Beijing to Zhengzhou

Station Name: Shenzhou, China
Train Name: 1303- Beijing to Zhengzhou
Arrives at: 23:14
Departs at: 23:16
Duration/Halt: 2:39

Distance Covered: 239km
City Name: Shenzhou, China
Cost of hard Seat: $6
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $15/$14/$14

More stoppings of 1303- Beijing to Zhengzhou

All stoppings of 1303- Beijing to Zhengzhou
All departures and Arrivals of Shenzhou station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
1303- Beijing Western Railway Station 20:35 20:35 0:00
1303- Huangcun 20:54 20:56 0:19 23km
1303- Bazhou 21:39 21:41 1:04 92km
1303- renqiu 22:16 22:18 1:41 147km
1303- Shenzhou 23:14 23:16 2:39 239km