Jian China station arrival, departure time of 1282- Shenzhen to Jinan

Station Name: Jian, China
Train Name: 1282- Shenzhen to Jinan
Arrives at: 1:14
Departs at: 1:18
Duration/Halt: 9:34

Distance Covered: 712km
City Name: Ji'an, China
Cost of hard Seat: $15
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $29/$28/$27

More stoppings of 1282- Shenzhen to Jinan

All stoppings of 1282- Shenzhen to Jinan
All departures and Arrivals of Jian station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
1282- Shenzhen West 15:40 15:40 0:00
1282- Dongguan East 16:55 17:03 1:15 76km
1282- Huizhou 17:43 17:46 2:03 130km
1282- Longchuan 19:38 19:45 3:58 285km
1282- Ganzhou 22:53 22:57 7:13 526km