Yingtan China station arrival, departure time of 1216-1217- Fuzhou to Xi'an

Station Name: Yingtan, China
Train Name: 1216-1217- Fuzhou to Xi'an
Arrives at: 19:42
Departs at: 19:50
Duration/Halt: 9:31

Distance Covered: 474km
City Name: Yingtan, China
Cost of hard Seat: $11
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $21/$20/$20

More stoppings of 1216-1217- Fuzhou to Xi'an

All stoppings of 1216-1217- Fuzhou to Xi'an
All departures and Arrivals of Yingtan station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
1216-1217- Fuzhou 10:11 10:11 0:00
1216-1217- Minqing 11:14 11:23 1:03 51km
1216-1217- Nanping South 13:53 13:59 3:42 155km
1216-1217- Jianou 14:47 14:50 4:36 206km
1216-1217- Jianyang 15:33 15:38 5:22 252km