Jianyang China station arrival, departure time of 1216-1217- Fuzhou to Xi'an

Station Name: Jianyang, China
Train Name: 1216-1217- Fuzhou to Xi'an
Arrives at: 15:33
Departs at: 15:38
Duration/Halt: 5:22

Distance Covered: 252km
City Name: Jianyang, China
Cost of hard Seat: $6
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $15/$15/$14

More stoppings of 1216-1217- Fuzhou to Xi'an

All stoppings of 1216-1217- Fuzhou to Xi'an
All departures and Arrivals of Jianyang station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
1216-1217- Fuzhou 10:11 10:11 0:00
1216-1217- Minqing 11:14 11:23 1:03 51km
1216-1217- Nanping South 13:53 13:59 3:42 155km
1216-1217- Jianou 14:47 14:50 4:36 206km
1216-1217- Jianyang 15:33 15:38 5:22 252km