Xinxian China station arrival, departure time of 1204- Shenzhen to Shihe

Station Name: Xinxian, China
Train Name: 1204- Shenzhen to Shihe
Arrives at: 9:19
Departs at: 9:21
Duration/Halt: 20:16

Distance Covered: 1356km
City Name: Xinxian, China
Cost of hard Seat: $16
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $34/$33/$32

More stoppings of 1204- Shenzhen to Shihe

All stoppings of 1204- Shenzhen to Shihe
All departures and Arrivals of Xinxian station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
1204- Shenzhen West 13:03 13:03 0:00
1204- Dongguan East 14:38 14:46 1:35 76km
1204- Huizhou 15:26 15:32 2:23 130km
1204- Heyuan 16:27 16:42 3:24 210km
1204- Longchuan 17:38 17:48 4:35 285km