Xianyang China station arrival, departure time of 1044- Kuitun to Xi'an

Station Name: Xianyang, China
Train Name: 1044- Kuitun to Xi'an
Arrives at: 9:42
Departs at: 9:45
Duration/Halt: 38:42:00

Distance Covered: 2787km
City Name: Qindu, China
Cost of hard Seat: $24
Cost of soft Seat:
Cost of hard/soft Sleeper: $51/$49/$47

More stoppings of 1044- Kuitun to Xi'an

All stoppings of 1044- Kuitun to Xi'an
All departures and Arrivals of Xianyang station

Train- Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time
1044- Kuitun 19:00 19:00 0:00
1044- shawanxian 19:56 19:59 0:56 60km
1044- Shihezi 20:37 20:46 1:37 97km
1044- Wuxi 22:36 22:48 3:36 222km
1044- Urumqi 23:16 23:46 4:16 242km